वाचनालयांतील उपलब्ध सेवा सुविधा

पहिल्या मजल्यावर ग्रंथ देव घेव विभाग, ग्रंथ सूची, बालविभाग, महिला विभाग, ग्रंथदालन, वर्गणी वसुली विभाग व रुग्णोपयोगी वस्तु विभाग आहे.

वाचनालयात येणारे काही सभासद हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यांना जिन्यावरून येणे जाणे त्रासदायक ठरते आणि नोकरी व व्यवसाय करणा-या सभासदांना वाचनालयाच्या वेळेत पुस्तके मासिके बदलता येत नाही. तसेच कांही सभासद वाचनालयापासून फार लांब रहात असल्याने                                      त्यांनासुद्धा येथवर येणे गैरसोईचे ठरते.

वरील सर्व परिस्थितीचा विचार करून वाचनालयाने अशा सभासदांसाठी पुस्तके व मासिके घरपोच देणे-घेण्याची सोय केली आहे.

वाचनालयाची वेबसाईट सुरु झाल्यानंतर या सेवेमध्ये वाढ करून फोन वरून सुध्दा पुस्तकांची मागणी नोंदवून घेवून त्याची घरपोच सेवा देण्याची व घेण्याची व्यवस्था केली जात आहे .

सध्याची जागा अपूरी पडत असल्याने वाचनालयाच्या पूर्वेकडील जागा सोलापूर महानगरपालिकेकडून मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. ती मिळविल्यानंतर त्या जागेत मोफत वृत्तपत्र विभाग स्थानांतरीत करण्यात येईल.

दृष्टीक्षेपातील श्री संतसेवा वाचनालय

दर्जा – ‘ इतर अ ‘

ग्रंथ संख्या           ३५१२१

वृत्तपत्रे                  १९

साप्ताहिक                १५

पाक्षिक                  १०

मासिके                 ८५

त्रैमासिके                ११

दिवाळी अंक            १२५

महिला विभाग आहे.

बालविभाग आहे.

मोफत वृत्त पत्र विभाग वाचक संख्या १५०० आहे.

वाचक संख्या दरमहा ७००

सेवक वर्ग ५

नोंदणी क्रमांक एफ १२५८

 

Able to take charge as replica hublot chief of man, every cell exudes attractive guy traits. In the workplace, is a replica rolex strong style, can't be held back action. Always can calm judgment, dash, in his own field full of rolex replica confidence, ambition. Life, is the arm for the family and friends to shelter the wind and rain on the solid, full of security. And this is MONSIEUR DE CHANEL men's watch the interpretation of the swiss replica watches bold style agree without prior without previous consultation.